Opgedragen aan mijn véél te vroeg overleden moeder, Godelieve Flamand. Ze werd amper 34 jaar...

Geen gemakkelijke opgave - zo zou blijken - om vanuit Herentals in de Antwerpse Kempen een reconstructie aan te gaan van een familie die haar wortels heeft in West-Vlaanderen, meer bepaald de streek Izegem - Rumbeke - Roeselare. Maar dankzij de steun van heel wat mensen - zie bij "BRONNEN"  - slaagde ik er toch in om heel wat familieleden terug te vinden en te plaatsen. Zoals ik enigszins verwacht en gevreesd had, belandde ik vrij spoedig in Frankrijk, in Marcq-en-Baroeul.

Mijn eerste bezoek aan het genealogisch centrum van Wambrechies zal ik niet licht vergeten. Ik werd er overladen met gegevens van families Flameng - Flamen - Flament uit Marcq-en-Baroeul. Maar al heel snel zou blijken dat al die families weinig of geen banden hadden met elkaar. Het kwam er echt op aan om de juiste lijn aan te houden. Ook weer niet gemakkelijk omdat het aantal voornamen in die periode eerder beperkt mocht genoemd worden en je dus overal een Joseph - Jean - Jean-Bapiste - François - Mathieu enz... tegenkwam. Onze opzoekingen zijn – helaas – gestrand bij Jean Flameng (°cc 1630) in Marcq-en-Baroeul. De kans dat wij ooit verder zullen geraken in ons familiearchief is bijzonder klein om de eenvoudige reden dat in het stadsarchief van Marcq-en-Baroeul alle parochieregisters met doopsels tussen 1602 en 1679 verdwenen zijn evenals de huwelijksregisters tussen 1639 en 1690. Al die gegevens zijn onherroepelijk verloren. Wij zijn tot Jean geraakt via notariële akten (huwelijkscontracten en verkoopsakten). Ook alle gegevens tussen 1720 en 1736 raakten verloren. De enige mogelijkheid om eventueel toch verder te speuren ligt in “Les Archives Départementales” in Lille, waar, mits veel geluk en heel veel geduld, oudere notariële akten geraadpleegd kunnen worden…

   Wij vonden Flamengs – Flamens – Flaments in de jaren 1400 en 1500 maar konden niet de minste link leggen naar de latere, door ons gekende, generaties. De schrijfwijze van onze familienaam kent heel wat variaties in aktes. In Frankrijk gaat het van Flameng over Flamen naar Flament en in België van Flament over Flamant naar Flamand. Om het een beetje overzichtelijk te houden beperken wij ons tot twee schrijfwijzes: "Flament" voor het Franse gedeelte van onze stamboom en "Flamand" voor het Belgisch gedeelte.

Alle mensen die vermeld staan in mijn "Bronnen" wil ik van harte danken voor hun spontane en vaak enthousiaste medewerking. Zonder hen zou ik hooguit tot een stamtwijgje geraakt zijn.

Een speciaal dankwoordje richt ik tot Cristina Moga die deze website ontworpen heeft en voor de technische realisatie ervan instond.

Wij publiceren ook de collectie doodsprentjes waarover wij beschikken en die niet stamboom-gebonden is. Wie weet vinden andere genealogen daarin een bruikbaar gegeven.

Voor verbeteringen, aanvullingen en toelichtingen zouden wij u dank weten mocht u ons willen contacteren.

Jos Flamand

Herentals

Recent familienieuws:

22 september 2006: overlijden van Maria Jozef Flamand in Roeselare, echtgenote van Gaston Lapere

2 juni 2007: geboorte van Marie-Beau Flamand in Knokke, dochter van Carl en Jess Daelman

8 juli 2007: overlijden van Jan Himpe in Roeselare, echtgenoot Mariette Flamand

29 juli 2008: geboorte van Anna-Lucia Landuyt in Tielt, dochter van Birger en Lobke Flamand

10 april 2009: geboorte van Finn Flamand in Gent, zoon van Jan en Sofie Van Maercke

25 april 2009: huwelijk van Ward D'Autry en Leen Delang in St.-Amands, kleinzoon van Mariette Flamand

27 april 2009: overlijden van Maria Vanhoutteghem in Roeselare, grootmoeder van Lobke en Elke Flamand

04 juli 2009: gouden bruiloft Gustave Flamand en Cecile Bouttelgier in Staden

14 januari 2010: geboorte van Minne Flamand in Bornem, dochter van Joos en Sonja Kerremans

04 maart 2010: geboorte van Leander Landuyt in Tielt, zoon van Birger en Lobke Flamand

06 april 2012: overlijden van Gaston Vandewalle in Heist-aan-Zee, weduwnaar van Jeannine De Ram, lg Annie Calon

18 september 2015: geboorte Alix De Winne, dochter van Bart De Winne en Lieve Flamand

23 september 2015: geboorte Lou Flamand, dochter van Chris Flamand en Nele Van Thillo

26 december 2015: overlijden Elisabeth Wouters , adoptiemoeder Jos Flamand

 

 

Om zelf op zoek te gaan kan je op de linken klikken.

Om mij te contacteren : klik hier

Om de webmaster te contacteren: klik hier

Laatste aanpassing : 30/04/2016

Aanvullingen van recente familienieuws

 

 

 

 

                         Familie Hendrik Flamand

                     Pieter (mijn grootvader) - Michiel  - Hendrik (mijn overgrootvader) - Désiré  - Hilaire

                      Godelieve  - Pharaïldis Decherf (mijn overgrootmoeder) - Madeleine